1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Danh bạ

Danh bạ

Tính năng danh bạ của CooCall có thể tích hợp danh bạ của công ty bạn được lưu trong hệ thống điện thoại IP, danh sách tiện ích mở rộng và danh bạ điện thoại di động của bạn để bạn gọi những số liên lạc này từ CooCall thông qua hệ thống điện thoại IP. Và các cuộc gọi nội bộ của các liên hệ này cũng sẽ hiển thị thông tin liên lạc của họ trên màn hình cuộc gọi đến.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?