1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Danh bạ
  5. Mở rộng

Mở rộng

CooCall có thể tải xuống danh sách tiện ích mở rộng và theo dõi các tiện ích trạng thái thời gian thực.

Đối với trạng thái tiện ích mở rộng, màu xanh lá cây có nghĩa là tiện ích mở rộng không hoạt động, màu xám có nghĩa là tiện ích mở rộng ngoại tuyến, màu đỏ có nghĩa là tiện ích mở rộng đang trong cuộc gọi.

Người dùng có thể thêm tiện ích mở rộng mong muốn vào Favorites menu và có thể nhấn để quay số tiện ích mở rộng đang nhàn rỗi để thực hiện cuộc gọi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?