1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Danh bạ
  5. Điện thoại di động

Điện thoại di động

Danh sách liên lạc được tích hợp từ danh bạ điện thoại di động của bạn trên CooCall được hiển thị như bên dưới.

Nếu có bất kỳ cập nhật nào về danh bạ điện thoại di động của bạn, vui lòng trượt xuống từ đầu danh sách để làm mới trên CooCall.

Thêm một số liên lạc vào “Favorites” menu hoặc quay số liên lạc được đề cập trước đây trong danh bạ Hệ thống điện thoại.

Lưu ý

Add prefix trước khi quay số, số điện thoại sẽ không thay đổi số liên lạc trên điện thoại di động của bạn. CooCall sẽ không sửa đổi danh bạ điện thoại di động của bạn bằng bất kỳ phương tiện nào khác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?