1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Danh bạ
  5. Hệ thống điện thoại

Hệ thống điện thoại

Danh sách danh bạ của hệ thống điện thoại từ hệ thống điện thoại IP của bạn, CooCall có thể tải danh bạ hệ thống điện thoại IP về điện thoại di động của bạn. Bạn có thể nhấp để quay số các số liên lạc này Số điện thoại từ CooCall và khi các số liên lạc này quay số vào hệ thống điện thoại IP của bạn và các cuộc gọi đến tiện ích mở rộng của bạn trên CooCall, nó cũng sẽ hiển thị thông tin liên lạc.

Danh sách Danh bạ sẽ được tích hợp với CooCall sau khi bạn đã đăng ký số tiện ích mở rộng. Người dùng có thể trượt xuống từ đầu danh sách để làm mới toàn bộ danh sách. Chạm vào một số liên lạc để xem chi tiết liên lạc.

Nếu đây là một liên hệ thường xuyên, vui lòng nhấn vào nút để thêm liên hệ vào “Favorites”menu.

Nếu bạn muốn quay số này, vui lòng nhấn vào nút. Trước khi quay số, bạn có thể chọn “Add Prefix” và sau đó quay số.

Nhấn vào “Add Prefix” và bảng số sẽ hiển thị,”Add Prefix” bằng cách sử dụng bàn phím số, sau đó nhấn vào Quay số Quay số để quay số này.

Về việc nên sử dụng tiền tố nào, tùy thuộc vào cách bạn sẽ gọi số này từ hệ thống điện thoại IP, nếu bạn không chắc chắn về điều này, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống.

Lưu ý

“Add Prefix” trước khi quay số sẽ không thay đổi số liên lạc của hệ thống điện thoại IP. CooCall sẽ không sửa đổi danh bạ bằng bất kỳ menu nào khác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?