1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Cài đặt và thiết lập
  5. Thiết lập tài khoản

Thiết lập tài khoản

Sau khi thiết lập phân quyền, vui lòng chạy CooCall, bạn sẽ thấy màn hình thiết lập ban đầu của CooCall.

Bạn chỉ cần nhấn vào nút để quét mã QR mở rộng thì quá trình cài đặt tài khoản sẽ được thực hiện. Nếu bạn có hình ảnh mã QR trong album ảnh của mình, bạn có thể nhấn nút Album ở phía trên bên phải để xác định và quét hình ảnh mã QR từ album ảnh.

Mã QR mở rộng được cung cấp bởi quản trị viên hệ thống hoặc người điều hành, nếu bạn không có, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống hoặc người điều hành.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?