1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Cài đặt và thiết lập
  5. Cài đặt CooCall

Cài đặt CooCall

Tìm kiếm CooCall, từ cửa hàng Google Play để tải xuống hoặc vui lòng quét mã QR bên dưới để tải xuống.

Sau khi tải xuống, quá trình cài đặt sẽ được tự động thực hiện. Khi hoàn tất, vui lòng không chạy APP, mà hãy mở cài đặt điện thoại Android của bạn và tìm cài đặt cấp phép APP. Để CooCall hoạt động bình thường trên điện thoại Android của bạn, bạn cần kích hoạt các quyền sau như được hiển thị bên dưới.

Phân quyền “Camera” sẽ cho phép CooCall sử dụng camera điện thoại để scan mã QR mở rộng cho việc đăng ký.

Phân quyền “Contacts” sẽ cho phép tích hợp danh bạ điện thoại di động của bạn với CooCall. Phân quyền cho Micrô và Phone sẽ cho phép CooCall sử dụng điện thoại của bạn cho các cuộc gọi VoIP. Dung lượng lưu trữ cũng cần được kích hoạt vì CooCall sẽ tạo một số dữ liệu người dùng, như thư thoại và các file ghi âm được lưu trữ lại.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?