1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Lịch sử cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi

Trong Lịch sử cuộc gọi có 3 loại bản ghi cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi ra ngoài, cuộc gọi trong nội bộ và cuộc gọi nhỡ. Người dùng có thể trượt xuống danh sách để xem thêm bản ghi hoặc có thể nhấn ẩn bàn phím quay số để xem thêm bản ghi.

Lịch sử cuộc gọi được hiển thị như hình dưới đây:

Chọn một trong các bản ghi để kiểm tra thông tin chi tiết của cuộc gọi này. Vui lòng xem hình bên dưới:

Các cuộc gọi của cùng một số trong cùng một ngày sẽ được hợp nhất thành một bản ghi. Trên màn hình lịch sử cuộc gọi sẽ hiển thị thông tin cuộc gọi mới nhất. Khi bạn xem chi tiết, bạn sẽ có thể xem tất cả các cuộc gọi với số / liên hệ này.

Lưu ý:

Bạn có thể trượt sang trái để xóa một bản ghi, nhưng bản ghi trên hệ thống điện thoại IP sẽ không bị xóa.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?