1. Home
 2. Docs
 3. CooCall for Android User Manual
 4. Những điều tiên quyết và lưu ý

Những điều tiên quyết và lưu ý

 • Android Version: Android 7.0 hoặc cao hơn
 • Network: 3G/4G/WLAN
 • Mã QR mở rộng
  • Có thể được gửi bởi người quản trị hệ thống qua email.
  • Có thể được truy cập từ cổng Web người dùng mở rộng của bạn

Lưu ý

 • Nếu bạn không biết chắc làm thế nào để có được mã QR mở rộng, vui lòng liên hệ với người quản trị hệ thống.
 • Vui lòng giữ bí mật mã QR của tiện ích mở rộng, nếu không tiện ích mở rộng của bạn sẽ bị người dùng với mục đích xấu khai thác.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?