1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Danh bạ
  5. Điện thoại di động

Điện thoại di động

Để tích hợp danh bạ của điện thoại di động với CooCall, bạn nên cấp quyền truy cập vào danh bạ của mình khi khởi động CooCall APP ban đầu. Nếu không, vui lòng vào “Setting”, tìm CooCall và cho phép truy cập danh bạ như hình bên dưới.

Danh sách liên lạc được tích hợp từ danh bạ iPhone của bạn trên CooCall được hiển thị như bên dưới.

Nếu có bất kỳ cập nhật nào về danh bạ iPhone của bạn, vui lòng trượt xuống từ đầu danh sách để làm mới trên CooCall.

Thêm một số liên lạc vào “Favorite” menu hoặc gọi số trong danh bạ giống như được đề cập trước đây trong danh bạ Hệ thống điện thoại.

Lưu ý:

Thêm Prefix trước khi quay số sẽ không thay đổi số liên lạc của số liên lạc iPhone của bạn. CooCall sẽ không sửa đổi danh bạ iPhone của bạn bằng bất kỳ menu nào khác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?