1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Cài đặt và thiết lập
  5. Thiết lập tài khoản

Thiết lập tài khoản

Sau khi cài đặt quyền, bạn sẽ thấy màn hình thiết lập ban đầu của CooCall.

Nhấn vào nút quét để quét mã QR mở rộng của bạn, sau đó cài đặt tài khoản sẽ được thực hiện. Trước khi bạn có thể quét mã QR, CooCall yêu cầu quyền truy cập vào camera của iPhone.

Vui lòng nhấn vào “OK” để cho phép CooCall sử dụng camera iPhone của bạn để quét mã QR mở rộng để đăng ký tiện ích mở rộng. Nếu bạn có hình ảnh mã QR trong album ảnh của mình, bạn có thể nhấn nút “Album” ở phía trên bên phải để xác định và quét hình ảnh mã QR từ album ảnh.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?