1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Thiết lập khác
  5. Tài khoản

Tài khoản

Số máy nhánh của bạn phải được định cấu hình lần đầu tiên khi bạn khởi động CooCall. Khi bạn muốn thay đổi tài khoản hoặc sửa đổi thông tin tài khoản, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách vào More – -> Account.

Tất cả thông tin đăng nhập tài khoản đều được lấy từ mã QR extention, vì vậy bạn không phải thực hiện bất kỳ cài đặt thủ công nào. Bạn có thể chọn chế độ “Inside Office” hay “Outside Office”. Để đảm bảo nó luôn hoạt động, CooCall sử dụng mặc định là “Outside Office”, nó sẽ hoạt động bất kể bạn đang sử dụng mạng WLAN nội bộ hay 3G / 4G. Nhưng nếu bạn chọn “Inside Office” thì nó sẽ chỉ hoạt động trong mạng WLAN nội bộ của bạn. Đừng quên chuyển trở lại là “Outside Office” trước khi bạn rời văn phòng.

Nếu bạn định thay đổi số máy nhánh, vui lòng nhấn vào nút Scan ở góc trên cùng bên phải. Sau khi quét mã QR extention, trạng thái đăng ký tiện ích mở rộng sẽ thay đổi thành “Unregistered”, vui lòng nhấn vào nút “Register” để kích hoạt tài khoản mới.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?