1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Thiết lập khác
  5. Audio

Audio

Có thể tìm thấy tất cả các cài đặt liên quan đến âm thanh bằng cách vào More -> Audio, bạn có thể bật hoặc tắt âm thanh bàn phím số, thay đổi nhạc chuông và audio codec tại đây.

Có 15 nhạc chuông tích hợp để bạn chọn một nhạc chuông mong muốn làm nhạc chuông cuộc gọi đến. Vui lòng chỉ cần nhấn vào “Ringtone” menu và sau đó bạn có thể thay đổi nhạc chuông.

Vui lòng không bật / tắt codec mà không có hướng dẫn của quản trị viên hệ thống nếu không các cuộc gọi điện thoại của bạn có thể gặp sự cố âm thanh.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?