1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Bluetooth

Bluetooth

Nếu iPhone của bạn đã được kết nối với tai nghe Bluetooth, các cuộc hội thoại cuộc gọi điện thoại sẽ kết nối với tai nghe không dây thay vì cầm iPhone trên tay.

Lưu ý:

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Apple AirPods, các tai nghe Bluetooth khác có thể có vấn đề tương thích với iPhone.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?