1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Thực hiện cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Trên màn hình Trình quay số CooCall, bằng cách nhấn vào nút menu, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn bàn phím quay số chính. Với việc sử dụng bàn phím quay số, bạn có thể quay số trực tiếp.

Bàn phím quay số thường được sử dụng để quay số không tồn tại trong danh sách liên lạc của CooCall. Nếu cần thêm prefix, xin đừng quên sử dụng prefix để quay số. Ngoại trừ bấm lâu, phím “0” có thể nhập một phím “+”, các phím khác chỉ có thể được bấm ngắn để nhập các chữ số và chữ “*” và “#”. Khi bạn đã nhập số đầy đủ, chạm vào nút quay số để thực hiện cuộc gọi.

Nếu số đã nhập cần được sửa đổi, vui lòng sử dụng nút để xóa các chữ số lỗi và nhập lại số.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?