1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Thư thoại

Thư thoại

Khi bạn có thư thoại mới, sẽ có một dấu đỏ trên menu Voicemail như ví dụ dưới đây.

Nhấn vào “Voicemail” menu để kiểm tra tin nhắn mới.

Các tin nhắn có dấu phong bì màu đỏ là tin nhắn mới. Những tin nhắn có dấu phong bì màu xanh lá cây là tin nhắn cũ. Và bạn có thể trượt xuống toàn bộ danh sách để làm mới danh sách tin nhắn.

Chọn tin nhắn mới và bạn sẽ được nghe phát lại đoạn tin nhắn bằng CooCall

Theo mặc định, thư thoại sẽ không được tải xuống điện thoại iPhone của bạn, nó sẽ chỉ tạo một danh sách các tin nhắn thoại, khi bạn nhấn vào một trong các tin nhắn để kiểm tra chi tiết tin nhắn thoại, sau đó nó sẽ bắt đầu tải xuống tin nhắn này.

Sau khi tải xuống, nút Play sẽ hiển thị và bạn chỉ cần nhấn vào nút Play để phát lại tin nhắn. Nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi lại cho người gọi, vui lòng nhấn vào nút quay số.

Lưu ý:

Thư thoại chỉ được xem nhưng không bị xóa. Bạn có thể xóa thư thoại bằng web portal mở rộng của mình.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?