1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Kích hoạt Zycoo SIP Proxy

Kích hoạt Zycoo SIP Proxy

Sau khi nâng cấp lên phần mềm v3.1.0, vui lòng kích hoạt các dịch vụ proxy ZYCOO bằng cách chọn “Addons” -> “ZYCOO Proxy”. Nếu bạn đã kích hoạt dịch vụ Proxy ZYCOO trước đó, thì sau khi nâng cấp nó vẫn hoạt động, vui lòng bỏ qua phần cấu hình này.

Vui lòng đăng ký dịch vụ SIP Proxy ở mục “ZYCOO Proxy”.

  • Bạn cần hoàn thành biểu mẫu với thông tin liên hệ thực sự của bạn, chúng tôi có thể phải liên hệ với bạn bằng thông tin liên hệ bạn đã cung cấp và chứng chỉ sẽ được gửi đến địa chỉ email do bạn cung cấp.
  • Trong trường “Select Server”, hãy chọn một quốc gia ưa thích mà chúng tôi đã triển khai máy chủ proxy.
  • Trong trường “External Domain”, bạn có thể xác định prefix đã tùy chỉnh cho tên miền bạn muốn được gán cho IPPBX của mình. Khi dịch vụ proxy SIP được kích hoạt, tên miền có thể được sử dụng để đăng ký trực tiếp các tiện ích mở rộng SIP mà không cần bất kỳ cài đặt bổ sung nào khác. Tên miền sẽ được CooCall sử dụng để đăng ký từ xa
  • “Internal Domain” có thể được sử dụng để truy cập IPPBX từ mạng cục bộ của bạn. Nó cũng sẽ được sử dụng bởi CooCall.
  • Trong trường “Local Access Interface”, theo mặc định, nó sử dụng interface WAN, chỉ sửa đổi khi bạn sử dụng mạng LAN để liên lạc với mạng cục bộ của mình.

Sau khi hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng nhấp vào nút “Submit”, để lưu các thông tin này và sau đó nhấp vào nút “Download Source File”, vui lòng gửi tệp đã tải xuống cho nhà phân phối hoặc đại diện bán hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cấp chứng chỉ để kích hoạt máy chủ proxy trong vòng 3 ngày.

The downloaded source file is as shown below. Source file được tải xuống sẽ như hình bên dưới


Các tập tin chứng chỉ do chúng tôi cấp sẽ như hình dưới đây.

Vui lòng cập nhật chứng chỉ bằng cách chọn “Addons”->”Proxy Server” sau đó click chọn “Upload Certificate”.

Sau khi tải lên, máy chủ proxy SIP sẽ được kích hoạt. Trạng thái dịch vụ proxy SIP được kích hoạt như dưới đây.

Và bây giờ, các dịch vụ proxy SIP sẽ hoạt động và tên miền bên ngoài có thể được sử dụng để đăng ký các phần mở rộng SIP từ xa.

Chú ý:

External Domain và Internal Domain sẽ được bao gồm trong mã QR mở rộng, CooCall có thể tự động quét và giải quyết các tên miền này.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?