1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Thiết lập mở rộng
  5. Vô hiệu hóa Nat Support

Vô hiệu hóa Nat Support

Trên phần “IP Extention”, một lần nữa, chỉnh sửa hàng loạt các tiện ích mở rộng giống như cách bạn bật Tiện ích điều khiển từ xa cho.

Dưới “Advanced” menu, click chọn “NAT Support” và hiệu chỉnh vô hiệu hóa nó sau đó click Save để lưu thay đổi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?