1. Home
 2. Docs
 3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
 4. Giới thiệu
 5. CooCall Softphone APP v2.0.2

CooCall Softphone APP v2.0.2

CooCall là ứng dụng phần mềm điện thoại dành riêng cho hệ thống điện thoại IP dòng ZYCOO CooVox. Nó sẽ mang đến cho bạn toàn bộ trải nghiệm sử dụng hệ thống điện thoại IP văn phòng mới. Các tính năng nổi bật bao gồm:

 • Quét mã QR để cấu hình số máy nhánh.
 • Thông báo / tải xuống / phát lại thư thoại mới
 • Thông báo / tải xuống / phát lại ghi âm mới
 • Danh bạ công ty
 • Danh sách mở rộng và đại diện
 • Push notification (Tạm thời chỉ có trên phiên bản iPhone)
 • Hổ trợ CallKit (chỉ hổ trợ cho iPhone)
 • Ghi âm một chạm
 • Các cuộc gọi qua Bluetooth
 • Giữ cuộc gọi
 • Chuyển cuộc gọi
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?