1. Home
 2. Docs
 3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
 4. Những điều tiên quyết và lưu ý

Những điều tiên quyết và lưu ý

 • iPhone Software Version: iOS 10 và cao hơn.
 • Network: 3G/4G/WLAN
 • CooVox series:
 • CooVox series phải được nâng cấp đến firmware version v3.1.0.
 • CooVox series phải truy cập được vào Internet.
 • ZYCOO SIP Proxy phải được bật lên.
 • “Remote Extension” nên được bật tính năng này trên CooCall.
 • “NAT Support” nên tắt tính năng này trên CooCall.
 • CooCall API cần được bật tính năng này trên CooCall, nó có thể truy xuất tới danh sách các tính năng mở rộng, danh bạ điện thoại công ty, hộp thư thoại, ghi âm,..
 • Người quản trị nên cung cấp cho người dùng mã QR mở rộng của họ bằng các phương tiện sau:
  • Từ “Telephony” -> “IP Extension” trang, gửi mã QR cho người dùng qua email và vui lòng yêu cầu người dùng giữ bí mật mã QR của họ.
  • Bật tính năng Web portal cho người dùng đăng nhập và scan mã QR.

Lưu ý:

Vui lòng giữ bí mật mã QR của tiện ích mở rộng, nếu không tiện ích mở rộng của bạn sẽ bị người dùng với mục đích xấu khai thác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?