1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Chuyển cuộc gọi

Chuyển cuộc gọi

Nếu người dùng CooCall cũng nhận được điện thoại IP trên máy tính để bàn và nó chia sẻ cùng số với tiện ích mở rộng với CooCall. Sau đó, các cuộc gọi điện thoại có thể được chuyển đổi giữa CooCall và điện thoại IP máy tính để bàn một cách liền mạch bằng cách sử dụng mã tính năng * 3.

Ví dụ: người dùng CooCall đang nói chuyện trên điện thoại di động bằng CooCall. Khi người dùng đã trở lại bàn của mình và muốn chuyển cuộc gọi sang điện thoại IP để bàn thay vì giữ điện thoại di động. Người dùng chỉ cần lấy điện thoại IP để bàn và quay số * 3, sau đó cuộc gọi sẽ được chuyển trực tiếp.

Người quản trị viên có thể thay đổi Feature code cuộc gọi chuyển đổi, nhưng vui lòng thông báo cho người dùng tiện ích mở rộng về sửa đổi này.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?