1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Admin-User-Guide
  4. Đăng nhập tài khoản người quản trị Call Center

Đăng nhập tài khoản người quản trị Call Center

Chạy trình duyệt web của bạn, trong thanh địa chỉ nhập URL mặc định (URL mặc định của cổng WAN là https://192.168.1.100:8080, URL mặc định của cổng LAN là https://192.168.10.100:8080.) của hệ thống CooCenter Giao diện web và nhấn Enter. Một màn hình cảnh báo, kết nối của bạn không phải là riêng tư, sẽ hiển thị, nhấp vào tùy chọn nâng cao và sau đó nhấp vào trên “Proceed to ” để vào trang đăng nhập.

Trang đăng nhập giao diện Web CooCenter được hiển thị như bên dưới

Vui lòng nhấp vào biểu tượng Contact Center để truy cập Hệ thống Call Center.

Nhập tên Agent của người dùng tên miền và mật khẩu của người dùng và sau đó bạn sẽ nhập vào GUI web của CooCenter.
Trong trường hợp này, mặc định “Username” và “Password” mặc định là “admin”.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?