1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Admin-User-Guide
  4. Quản lý tài khoản người quản trị

Quản lý tài khoản người quản trị

Nhấp vào biểu tượng quản trị của người dùng ở góc trên cùng bên phải, một danh sách menu gồm “Settings”, “About” và “Logout” sẽ được hiển thị.

Nhấp vào “Settings”, bạn có thể vào màn hình cài đặt tài khoản của người dùng quản trị viên. Trên trang Cài đặt tài khoản, bạn được phép thay đổi mật khẩu quản trị viên.

Để an toàn hệ thống, vui lòng sử dụng mật khẩu mạnh để bảo vệ tài khoản quản trị viên của bạn. Bật quản lý tài khoản và đặt mật khẩu mới cho tài khoản.

Bật kết nối quản lý tổng đài. Hỗ trợ kỹ thuật của Zycoo có thể truy cập từ xa vào thiết bị của bạn nếu bạn bật chức năng.

Bảng điều khiển truy cập

Tính năng Console Access có thể được sử dụng bởi quản trị viên hệ thống cho mục đích khắc phục sự cố. Bạn được phép vào trang thiết bị đầu cuối bằng cách nhấp vào trên “Launch Console”. Bạn sẽ được chuyển đến một trang tab mới như dưới đây.

Bạn có thể dùng lệnh Linux hoặc lệnh Asterisk để khắc phục sự cố bằng CLI trực tiếp thông qua trình duyệt web.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?