1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Agent-User-Guide
  4. Danh sách các bản ghi

Danh sách các bản ghi

Nếu quản trị viên hệ thống đã kích hoạt ghi âm cuộc gọi trên số máy nhánh của bạn, các cuộc gọi (Nội bộ hoặc ra ngoài) sẽ được ghi lại cho mục đích đào tạo và chất lượng. Bạn có thể xem lại các phiên đã ghi trên trang “Recording list”. Khi bạn mở trang này, theo mặc định, nó sẽ hiển thị 10 bản ghi cuộc gọi gần đây, nếu bạn muốn tìm kiếm một số bản ghi trước đó, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới.

Trong trường “Customer” và trường “Customer Number”, bạn có thể sử dụng tên hoặc số của khách hàng để tìm kiếm các bản ghi mong muốn. Ví dụ: nếu bạn muốn tìm kiếm các bản ghi của một số khách hàng, 59634602, bạn có thể nhập số chính xác, 59634602, hoặc bạn chỉ cần nhập một phần của số 5963 để tìm kiếm. Tương tự cho tên khách hàng nếu bạn muốn tìm kiếm theo tên khách hàng.
Trong trường ” From “, hãy chọn thời gian bắt đầu và trong trường “To” đặt thời gian kết thúc để tìm kiếm bản ghi trong khoảng thời gian này.
Trong các trường “Type”, hãy chọn loại cuộc gọi. Bao gồm nội bộ, quay số tự động hoặc quay số thủ công. Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị như sơ đồ dưới đây.

Bạn có thể phát lại bản ghi để xem lại hoặc bạn có thể tải xuống bản ghi để lưu trữ. Để phát lại bản ghi, vui lòng nhấn nút , cửa sổ bật lên sẽ hiển thị như bên dưới.

Nhấn vào nút để bắt đầu phát bản ghi. Để tải xuống bản ghi từ danh sách bản ghi, bạn có thể nhấp vào nút . Tệp ghi âm được tải xuống ở định dạng WAV, bạn có thể phát lại dễ dàng trên PC.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?