1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Monitor-User Guide
  4. Đăng nhập tài khoản người quản lý

Đăng nhập tài khoản người quản lý

Chạy trình duyệt web của bạn, trong thanh địa chỉ nhập URL mặc định (URL mặc định của cổng WAN là https://192.168.1.100:8080/ui_callcenter/, URL mặc định của cổng LAN là https://192.168.10.100: 8080 / ui_callcenter /) của giao diện Web hệ thống CooCenter và nhấn Enter. Màn hình “Your connection is not private”, sẽ hiển thị, nhấp vào tùy chọn “Advanced” sau đó nhấp vào trên “Proceed to … ” để mở trang đăng nhập.

Trang đăng nhập giao diện Web CooCenter được hiển thị như bên dưới.

Nhập “Agent Name” của người dùng tên miền và “Password” mật khẩu của người dùng, vào GUI web của CooCenter.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?