1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Supervisor User Guide
  4. Phản hồi khách hàng

Phản hồi khách hàng

Phản hồi của khách hàng được sử dụng để kiểm tra chất lượng dịch vụ của các agent xếp hàng cuộc gọi. Đây là một tính năng có thể được kích hoạt bởi quản trị viên. Khi được bật, sau mỗi cuộc gọi, nhân viên cần ngắt kết nối cuộc gọi trước, sau đó khách hàng sẽ nghe thấy lời nhắc của hệ thống về việc xếp hạng các cuộc gọi. Nếu khách hàng làm theo lời nhắc bằng giọng nói và đánh giá cuộc gọi, người dùng và quản trị viên giám sát sẽ có thể xem kết quả.

Giọng nói nhắc nhở khách hàng sẽ nghe thấy là “Hãy vui lòng đánh giá cuộc gọi này”, tuyệt vời xin vui lòng bấm một, trung bình xin vui lòng bấm hai, kém xin vui lòng nhấn ba”, khách hàng bây giờ nên nhấn một phím để gửi đánh giá của mình. Nếu khách hàng hài lòng với dịch vụ thì cuộc gọi sẽ bị ngắt kết nối, nếu khách hàng không hài lòng với dịch vụ này, một lời nhắc bằng giọng nói khác sẽ được phát. “Vui lòng cho chúng tôi biết lý do không hài lòng, thái độ kém của bạn vui lòng nhấn một, dịch vụ kém vui lòng nhấn hai, các lý do khác xin vui lòng nhấn ba”, khách hàng chọn một trong những lý do khiến họ không hài lòng, sau đó cuộc gọi sẽ bị ngắt kết nối. Ngoại trừ danh sách chi tiết về kết quả hài lòng của khách hàng, bạn cũng có thể kiểm tra kết quả hài lòng chung trong chế độ xem biểu đồ.

Bằng cách chọn một agent trong danh sách Agent Name, bạn có thể kiểm tra mức độ hài lòng của khách hàng đối với agent.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?