1. Home
  2. Docs
  3. EX16S Use
  4. Cài đặt
  5. Cài đặt phần cứng

Cài đặt phần cứng

Mở bao bì của hộp EX16S và tìm Hướng dẫn cài đặt nhanh, làm theo hướng dẫn để cài đặt hộp EX16S đúng cách trong mạng cục bộ của bạn.

Khi thiết bị EX16S đã được cài đặt trong mạng LAN và được bật nguồn, bạn có thể kiểm tra xem nó có sẵn sàng để cấu hình bằng cách xem trạng thái các đèn LED, vui lòng tham khảo bảng chỉ báo LED bên dưới:

Bảng tham chiếu chỉ dẫn LED

Lưu ý:
  1. Vui lòng không sử dụng bộ chuyển đổi nguồn của bên thứ ba để cấp nguồn cho EX16S.
  2. Bạn có thể cài đặt thiết bị EX16S trên máy tính để bàn hoặc gắn thiết bị lên giá đỡ.
  3. Nếu bạn không có máy chủ DHCP trong mạng cục bộ, trước tiên bạn có thể sử dụng điện thoại analog để thay đổi cổng WAN sang chế độ IP tĩnh bằng mã tính năng ** 14 và sau đó gán IP có sẵn cho cổng WAN của thiết bị bằng cách mã tính năng ** 15.
  4. Nếu bạn đang cài đặt 2 hoặc nhiều đơn vị EX16S trong mạng cục bộ của mình, vui lòng không sử dụng cổng LAN, vì cổng LAN có IP tĩnh 192.168.10.100 có thể gây xung đột IP.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?