1. Home
 2. Docs
 3. CooCenter PBX Admin User Guide
 4. Nâng cao
 5. Những thiết lập SMTP

Những thiết lập SMTP

Path: Advanced->SMTP Settings

Xác định một tài khoản email được sử dụng bởi hệ thống để gửi email kèm theo tin nhắn thoại tới hợp thư điện tử của người dùng.

 • SMTP Server: tên miền SMTP server , ví dụ: smtp.gmail.com, smtp.tom.com.
 • Port: Default port dịch vụ của SMTP là 25, nhưng nếu bạn sử dụng SSL/TLS thì vui long sử dụng port 465.
 • SSL/TLS: Mã hóa kênh liên lạc giữa hệ thống CooCenter và SMTP server.
 • Enable SMTP Authentication: Nếu máy chủ SMTP của bạn yêu cầu xác thực thì vui lòng bật tùy chọn này và cấu hình như sau.
 • Username: Tài khoản email.
 • Password: Mật khẩu cho tài khoản email này.
 • Send Test: Nhấp vào “Send test” để gửi email kiểm tra xem liệu SMTP có hoạt động chính xác không. Nếu nó hoạt động thì bạn sẽ nhận được một email được gửi bởi hệ thống CooCenter.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?