1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter PBX Admin User Guide
  4. Đăng nhập hệ thống

Đăng nhập hệ thống

Hệ thống CooCenter đã được cấu hình sẵn với địa chỉ IP tĩnh 192.168.1.100 trên cổng WAN của thiết bị (192.168.10.100 trên cổng LAN). Nếu mạng của bạn được cấu hình với dải IP khác với địa chỉ mặc định của hệ thống CooCenter, thì bạn sẽ cần thay đổi địa chỉ IP thành một địa chỉ phù hợp hơn trước khi kết nối với mạng LAN cục bộ của bạn. Vui lòng kết nối PC của bạn trực tiếp với interface WAN của hệ thống và thay đổi IP của PC thành địa chỉ IP 192.168.1.101 và subnet mask 255.255.255.0.

Bây giờ bạn có thể truy cập giao diện Web bằng cách nhập URL https://192.168.1.100 vào thanh địa chỉ trình duyệt Internet của bạn và nhấn Enter. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Chrome hoặc Opera cho chức năng mở rộng Web (WebRTC) khi đăng nhập. Để quản lý giao diện Web, bạn có thể sử dụng trình duyệt IE, vui lòng đảm bảo phiên bản trình duyệt IE của bạn ít nhất là phiên bản 9 hoặc bạn không thể truy cập giao diện web. Bây giờ bạn sẽ xuất hiện với thông báo Lỗi chứng chỉ như bên dưới

Vui lòng nhấp vào “Advance”, sau đó nhấp vào”Process to…” và bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập. Trước tiên, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập GUI của CooCenter.

Vui lòng sử dụng username: admin, password: admin để đăng nhập. Khi bạn đã đăng nhập thành công, vui lòng nhấp vào menu PBX settings ở bên trái để mở Giao diện người dùng Web của hệ thống PBX.

Bằng cách nhấp vào menu PBX settings, bạn sẽ được chuyển đến một trang mới.

Nhập username mặc định: admin và password mặc định là: admin để đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được thông báo thay đổi mật khẩu. Vui lòng làm theo các hướng dẫn trong thông báo để làm điều này. Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, mật khẩu quản trị viên phải phức tạp, vì vậy vui lòng đặt mật khẩu mạnh sử dụng kết hợp các chữ cái, số và cả các ký tự đặc biệt. Mỗi lần bạn đăng nhập thành công vào giao diện IP PBX Web, trước tiên bạn sẽ thấy Trang chủ.

Trên màn hình chính, bạn có thể kiểm tra trạng thái / thông tin hệ thống.

Network hiển thị các cấu hình của địa chỉ IP cổng WAN và LAN và địa chỉ MAC.

 Disk hiển thị việc sử dụng lưu trữ hệ thống nội bộ. Ext Disk hiển thị mức sử dụng bộ nhớ ngoài (USB).

 Thông tin mô-đun hiển thị cấu hình và trạng thái giao diện điện thoại.

 Modul Info hiển thị kiểu thiết bị và phiên bản phần mềm hiện tại.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?